Gorące oferty

Polityka ochrony danych osobowych

Biuro Turystyczne „WYBRZEŻE” S.C. (dalej B.T. Wybrzeże) dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane pozostawały prywatne. Poniżej prezentujemy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się nimi w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

 

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

 • Unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie).
 • Krajowe ustawy o ochronie danych osobowych dostępne na stronie UODO.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyczne „WYBRZEŻE” S.C., adres siedziby: 72-600 Świnoujście, ul. Juliusza Słowackiego 23, NIP 855-000-44-67, REGON 810137350, tel. +48 91 321 20 23, email: biuro@bt-wybrzeze.com.pl.

 

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

W skrócie, dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji umowy kupna sprzedaży (podstawa prawna: art 6 ust.1 RODO),
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
 • udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 • marketingu bezpośredniego ( w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne.

 

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania.

Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty).

Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.

Dodatkowo przetwarzane będą dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz na potrzeby niniejszej strony internetowej, takie jak: adres IP, identyfikator MAC.

 

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi gastronomiczne), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz B.T. Wybrzeże na podstawie zawartych umów. Dane osobowe  mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy lub dokumentu podróży.

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

 

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 17 ust 1 lit b) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (UODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane również za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

 

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu internetowego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

KONTAKT

B.T. Wybrzeże
ul. Słowackiego 23, 72-600 Świnoujście

Tel./fax +48 91 321 20 23, + 48 91 322 32 30, +48 601 586 613
Infolinia: 0 801 011 370

e-mail: biuro@bt-wybrzeze.com.pl

NIP: 855-000-44-67
REGON: 810137350

KONTO: PEKAO SA I/Świnoujście
06 1240 3914 1111 0000 3096 3566